Marzec 5 2012

Historia

      


Miejska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu, licząca obecnie 65 tyś. woluminów stanowi poważny czynnik podnoszenia poziomu oświaty i kultury mieszkańców miasta i gminy.
Zaczątki Biblioteki Miejskiej w Wolbromiu sięgają roku 1948. Oficjalne otwarcie biblioteki nastąpiło 2 stycznia 1949r.w lokalu Zarządu Miejskiego przy ul. Krakowskiej, z księgozbiorem liczącym 412 książek. Lokal ten miał początkowo powierzchnię 40m2,a później 60m2. W lokalu tym biblioteka mieściła się do roku 1982. Pierwszym pracownikiem i kierownikiem był Marchajski Euzebiusz.
Pod koniec roku 1949 biblioteka liczyła już 750 książek. Były to książki zakupione przez Zarząd Miejski oraz nadesłane z Ministerstwa Oświaty. Wszystkie książki były zinwentaryzowane, skatalogowane i oprawione. W latach 50-tych i początkowych latach 60-tych plaga dla biblioteki były częste zmiany personalne. Pracowały przeważnie osoby zupełnie nieprzygotowane do zawodu. Z roku na rok jednak wielkość księgozbiorów się powiększała. Wzrastała także liczba czytelników. I tak w roku 1963 biblioteka posiadała już księgozbiór liczący 9.817 wol. W roku 1965 kierownictwo objęła Maria Grudzień.
Z dniem 1 lipca 1976 roku Biblioteka Miejska w Wolbromiu została przekształcona w Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną. Podporządkowano jej filie w Dłużcu, Gołaczewach, Łobzowie, Wierzchowisku i Zarzeczu. Filie te posiadały 17 punktów bibliotecznych, mieszczących się w klubach ,,Ruchu” i domach prywatnych.
W roku 1982 biblioteka otrzymała nowy lokal w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu. Powierzchnia tego lokalu wynosiła 152 m2. Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu dysponuje bogatym księgozbiorem liczącym około 65.000 wol. Z biblioteki korzysta  3.132 czytelników.

Biblioteka dawniej:

Wypożyczalnia dla dorosłych

Wypożyczalnia dla dzieci

 

Czytelnia