Styczeń 10 2020

Regionalia w bibliotece

Priorytetowym zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym. Zbiór regionalny MBP w Wolbromiu, pełni funkcję dokumentacyjną i ma za zadanie służyć społeczności lokalnej w zakresie systemu informacji o regionie.

Do kolekcji regionaliów, które wzbogacają zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej, należy zaliczyć książki, przewodniki, dokumenty życia społecznego związane z historią, etnografią, opisujące dorobek współczesnych i minionych pokoleń.

W/w materiały są dostępne tylko w czytelni biblioteki, nie udostępniamy ich na zewnątrz, ze względu na brak wznowień lub posiadanie pojedynczych egzemplarzy.

 LISTA REGIONALIÓW:

„Z dziejów ruchu młodzieżowego na ziemi olkuskiej w latach 45/56”

„Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego”

„Olkusz nasze miasto i powiat”

„Tam gdzie orle gniazda”

„Na Budzyniu i na śląsku”

„Moje huty szkła”

„Na jurajskim szlaku”

„Barwy walki”

„Już od 20 lat tańczą i śpiewają Wolbromiacy”

„Olkusz ziemia pełna skarbów”

„Ziemia olkuska”

„W obronie miechowskiej wsi 39/45”

„Z walk na podkarpaciu”

„Współczesne podania ludowe”

„Podania i legendy szlaku jurajskiego”

„Legendy i opowiadania znad brzegów Białej Przemszy”

„Na szlaku Orlich Gniazd”

„Na partyzancki poszły bój”

„W dolinie orlich gniazd”

„Wolbrom. Studium przestrzeni miejskich w okresie staropolskim”

„Historie wolbromskie”

„Zuzia i Sara z miasteczkiem w tle”

„Jeżówka. Zarys dziejów” – Ryszard Kyzioł

„Uzupełnienia do „Jeżówka – Zarys dziejów” – Ryszard Kyzioł

„Wolbrom w 40-lecie PRL” – Władysław Augustowski

„Opowieści z pamięci Wspomnienia Anny z Sewerynów Szopowej oraz słów kilka wnuka o Autorce i jej bliskich, a także o czasach w których przyszło im żyć” Anna Szopowa, Wojciech Banaszak

„Dłużec: Parafia św. Mikołaja” Ks. Paulewicz, Małgorzata Karkocha

„Szkoła z Muzami: życie kulturalne Wolbromskiego Liceum Ogólnokształcącego w latach 1945-2005” Barbara i Roman Motowidlakowie

„Przewodnik po Ziemi Wolbromskiej: Wolbrom gmina”

„Wolbrom: informator miejski”

„Historia Klubu Sportowego „Przebój” Wolbrom 1937-1997”

„100-letnia historia Fabryki Wyrobów Gumowych w Wolbromiu 1908-2008”

„Wolbromscy Żydzi” – Ireneusz Cieślik

„Historia Rodziny Sypień”

„Próba generalna”- Dorota Terakowska

„Oddział Hardego” – Gerard Woźnica

„Hej, hej ułani…” Edward Kospath-Pawłowski

„Akcja Koppe” – Piotr StachiewiczOpublikowano 10 stycznia 2020 przez biblioteka in category "Uncategorized