Lipiec 26 2019

Bibliotekarze na szkoleniach

W ramach projektu „Partnerstwo dla książki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego olkuska Biblioteka realizowała  zadanie „Wyraź to – kreatywnie, nowatorsko, legalnie” , zorganizowano sześć szkoleń dla pracowników bibliotek z terenu powiatu olkuskiego. Realizacja projektu umożliwiła  wdrożenie nowych narzędzi i usług w bibliotekach, takich które przyciągną i zatrzymają w bibliotece użytkowników młodych. Szkolenia z myślenia wizualnego, tworzenia podcastów, podstaw fotografii oraz aplikacji do tworzenia projektów graficznych Canva, pozwolą na zdobycie nowych umiejętności i możliwość zastosowania przez bibliotekarzy nowatorskich form pracy z użytkownikiem. Szkolenia obejmują darmowe programy i metody pracy, dzięki czemu mogą zostać wykorzystane na co dzień bez dodatkowych nakładów. Szkolenia z wykorzystania prawa autorskiego w codziennej pracy w bibliotece oraz z realizowania zamówień publicznych do 30 000 € zagwarantuje, że biblioteczne działania podejmowane np. przy organizacji spotkań autorskich czy warsztatów lub szkoleń przeprowadzone zostaną zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi.

 

Kolejno zorganizowano szkolenia:

„Prawo autorskie w działalności biblioteki”. Dr Sybilla Stanisławska-Kloc na licznych przykładach omówiła stosowanie prawa autorskiego w sytuacjach związanych z działalnością bibliotek.

„Zamówienia publiczne do 30 000 € w bibliotece”. Szkolenie pozwoliło osobom, które w bibliotekach realizują zamówienia publiczne na uporządkowanie wiedzy i wiadomości w tym zakresie, pozwoliło również na rozwianie wątpliwości oraz omówienie tego zagadnienia od strony praktycznej, na konkretnych przykładach (case study).

 

„Myślenie wizualne oraz podstawy graphic recordingu w działaniach animacyjnych i edukacyjnych podejmowanych w bibliotece”

Graphic recording to niezwykle skuteczny i nowatorski sposób, który znacząco podnosi jakość organizowanych spotkań, warsztatów, szkoleń czy prezentacji. Poznanie tej metody oraz zasad stosowania myślenia wizualnego pozwoli uczestnikom warsztatu na uatrakcyjnienie organizowanych spotkań i przyciągnięcie do biblioteki młodzieży. Bibliotekarze szkolili się w zakresie wykorzystywania prostej, własnoręcznie przygotowanej grafiki podczas warsztatów, zajęć i spotkań edukacyjnych. Poznali sposoby obrazowania przedmiotów, ruchu, procesów i idei. Zgłębili temat znaczenia kolorów i wykorzystywania ich do wzmocnienia przekazu graficznego.

 

„Jak wykorzystać fotografię w skutecznej promocji działań i zbiorów biblioteki” . Uczestnicy szkolenia zdobyli podstawową wiedzę na temat wykorzystywania fotografii w działaniach promocyjnych biblioteki, przećwiczyli atrakcyjne pokazywanie zbiorów bibliotecznych oraz budowanie fotograficznych relacji i reportaży z wydarzeń odbywających się w bibliotece.

 

„A może audycja radiowa? – tworzenie i wykorzystywanie podcastów w bibliotece”. Podcasty to forma internetowej audycji dźwiękowej bardzo szeroko wykorzystywana w komunikacji i marketingu usług, daje również wiele nowych możliwości zastosowania w bibliotece. Podczas szkolenia uczestnicy poznali tę formę komunikacji z użytkownikiem, oraz bezpłatne narzędzia i metody, dzięki którym będą mogli zaproponować nową wartość swoim użytkownikom.

 

„Canva – grafika w pracy bibliotekarza”. Canva to bezpłatna aplikacja umożliwiająca tworzenie kreatywnych, angażujących treści graficznych osobom, które nie są grafikami. Bibliotekarze uczestniczący w szkoleniu zdobyli wiedzę na temat tworzenia zwracających uwagę treści graficznych, które umieszczone w mediach społecznościowych i serwisach internetowych pozwolą dotrzeć z ofertą biblioteki do szerszego grona odbiorców.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.Opublikowano 26 lipca 2019 przez biblioteka in category "Uncategorized