Luty 8 2019

Propozycje lekcji bibliotecznych dla szkół

Zapraszamy nauczycieli do korzystania z oferty lekcji bibliotecznych przygotowanych i dostosowanych specjalnie dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Zajęcia będą odbywać się w bibliotece w godzinach dopołudniowych.

Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu tel. 32 6441 308

Tematy i opis zajęć poniżej

l.p. Temat Etap edukacyjny Czas trwania
1. Co ciekawego kryje biblioteka? Zajęcia przybliżające dzieciom bibliotekę połączone ze zwiedzaniem. Zajęcia biblioteczne dla przedszkoli 1 godz.
2. Książka od starożytności po dzień dzisiejszy. Historia książki. Co wiemy o książce? Np. O książkach, które powstały w średniowieczu. Jak wyglądało średniowieczne skryptorium i proces przepisywania ksiąg? A jak wyglądała książka artystyczna oraz sposoby oprawy i ilustrowania? Dlaczego średniowieczna książka była tak cenna i jak dużo wysiłku wkładano w jej powstanie i przetrwanie. Zajęcia biblioteczne dla przedszkoli i szkół podstawowych 1 godz.
3. Pisma, jakich nie znacie … Zapoznanie z rodzajami pisma. Uświadomienie uczniom potrzeby pięknego i starannego pisania, nawet, jeśli sztuka kaligrafii odeszła do historii.

Próba odczytania pojedynczych liter z reprintu strony Biblii Gutenberga oraz przykłady oryginalnych książek z początku XX wieku. Reprinty. Ćwiczenia z pisania atramentem i piórem lub patykiem. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Zajęcia biblioteczne dla przedszkoli i szkół podstawowych 1 godz.
4. W powodzi informacji. – jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Jak korzysta ć z różnych źródeł informacji; kryteria oceny informacji oraz wyszukiwanie informacji na określony temat? Prezentacja różnych sposobów wyszukiwania literatury poprzez wykorzystanie bibliografii, słowników, encyklopedii i leksykonów; katalogu rzeczowego oraz kartotek zagadnieniowych; bibliograficznych baz danych. Zajęcia biblioteczne dla szkół podstawowych 1 godz.
5. Dzieci w sieci czyli jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

Zapoznanie uczniów z założeniem kampanii „Dziecko w sieci”. Zapoznanie z zagrożeniami jakie niesie Internet i zasadami bezpieczeństwa w sieci.

Problem mowy nienawiści online, poszerzenie świadomości wokół zjawiska, wyposażenie w umiejętności skutecznego reagowania oraz zaangażowanie w aktywne przeciwdziałanie przejawom mowy nienawiści online.

Zajęcia biblioteczne szkoły podstawowe: 1 godz.
       
       


Opublikowano 8 lutego 2019 przez biblioteka in category "Uncategorized