Listopad 22 2018

Konkurs Mikołajkowy

Regulamin konkursu plastycznego:

„Najpiękniejszy Mikołaj”

 1. Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży,
 • promowanie samodzielności w działaniach twórczych,
 • kultywowanie tradycji świątecznych,
 • rozwijanie kreatywności, aktywności i twórczych postaw najmłodszych.

 1. Warunki uczestnictwa:

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych kl. I-III

 

Technika wykonania prac jest dowolna.

 

Każda z prac powinna być czytelnie opisana i zawierać następujące

informacje:

 • imię i nazwisko autora,
 • wiek,
 • nr telefonu rodzica lub opiekuna

 

 1. Terminy:
 • prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs Mikołajkowy” należy dostarczyć osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu
 • Prace należy dostarczyć do dnia 5grudnia (środa) 2018 r.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 6 grudnia 2018 r.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 7 grudnia 2018 r. w Bibliotece o godz.16.00, podczas imprezy p.t. „Jak to było z Mikołajem” na którą zapraszamy wszystkich uczestników konkursu

 

 1. Ocena i nagrody:

Jury przyzna trzy nagrody rzeczowe, ponadto każdy uczestnik konkursu uczestniczący w imprezie rozdania nagród otrzyma dyplom udziału w konkursie.

W skład jury wejdą przedstawiciele organizatora konkursu. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Ocenie będą podlegać: ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka), estetyka wykonania, oryginalny pomysł.

 

Informacje dodatkowe:

 • Nadesłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promujących imprezę, na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach  wykonanych podczas wydarzenia.

Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Katarzyną Gembalską pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w materiałach promocyjnych.
 • Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do udziału w konkursie.


Opublikowano 22 listopada 2018 przez biblioteka in category "Uncategorized