Wrzesień 5 2017

NOWE REGAŁY W BIBLIOTECE

Miejska Biblioteka Publiczna od 4 września zaprasza do obejrzenia nowych regałów zakupionych z dofinansowania z MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020.

Udział w projekcie jest rozłożony na trzy lata ( 2016- 2018).

W roku ubiegłym obejmował on zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii RFID UHF, który zabezpiecza księgozbiór przed nieupoważnionymi próbami wyniesienia egzemplarzy. Systemem takim mogą się pochwalić nieliczne biblioteki w kraju, z reguły te największe.

W tym roku zakupiono nowoczesne, ergonomiczne regały, pozwalające na lepsze wykorzystanie powierzchni wypożyczalni, zwiększając drogi komunikacyjne i pozwalając w swobodny sposób korzystać z księgozbioru czytelnikom pełnosprawnym jak i tym, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich.

W roku 2018, zaplanowane są prace związane ze zniesieniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, poprzez wymianę drzwi wejściowych oraz wyremontowanie toalety dla użytkowników biblioteki, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb niepełnosprawnych ruchowo. Problem ten był poruszany w konsultacjach społecznych, gdzie respondenci wskazywali, że z uwagi na wąskie przejście, osoby niepełnosprawne mają ograniczony dostęp do usług biblioteki.

Całość projektu obejmuje kwotę 243 000 zł, z czego wkład własny to 60 750 zł.

Ponadto udział w projekcie wymaga od biblioteki dostosowania infrastruktury oraz standardów działania do kryteriów Certyfikatu Biblioteka+, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Dzięki przychylności Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, który zadeklarował dofinansowanie na wkład własny i przyszłe działania dostosowujące do kryteriów certyfikatu, Biblioteka mogła przystąpić do w/w projektu.



Opublikowano 5 września 2017 przez biblioteka in category "Uncategorized