Lipiec 26 2019

Bibliotekarze na szkoleniach

W ramach projektu „Partnerstwo dla książki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego olkuska Biblioteka realizowała  zadanie „Wyraź to – kreatywnie, nowatorsko, legalnie” , zorganizowano sześć szkoleń dla pracowników bibliotek z terenu powiatu olkuskiego. Realizacja projektu umożliwiła  wdrożenie nowych narzędzi i usług w bibliotekach, takich które przyciągną i zatrzymają w bibliotece użytkowników młodych. Szkolenia z myślenia wizualnego, tworzenia podcastów, podstaw fotografii oraz aplikacji do tworzenia projektów graficznych Canva, pozwolą na zdobycie nowych umiejętności i możliwość zastosowania przez bibliotekarzy nowatorskich form pracy z użytkownikiem. Szkolenia obejmują darmowe programy i metody pracy, dzięki czemu mogą zostać wykorzystane na co dzień bez dodatkowych nakładów. Szkolenia z wykorzystania prawa autorskiego w codziennej pracy w bibliotece oraz z realizowania zamówień publicznych do 30 000 € zagwarantuje, że biblioteczne działania podejmowane np. przy organizacji spotkań autorskich czy warsztatów lub szkoleń przeprowadzone zostaną zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi.

 

Kolejno zorganizowano szkolenia:

„Prawo autorskie w działalności biblioteki”. Dr Sybilla Stanisławska-Kloc na licznych przykładach omówiła stosowanie prawa autorskiego w sytuacjach związanych z działalnością bibliotek.

czytaj więcej Bibliotekarze na szkoleniach